Ligefrem Ledelse - lederuddannelse i praksis

Få din egen personlige sparringspartner i 12 uger. Du stiller skarpt på din personlige lederprofil, dit brand og din identitet som leder.

Efter forløbet har du opbygget stærke ledervaner og en autentisk lederstil, der følger dig resten af livet.

Uddannelsen er baseret på The Leading Cultures Lederskabsmodel – PACE. Vi tager dig på en rejse, hvor du udvikler og styrker din lederidentitet og kapacitet, så du opnår et stærkt, personligt og autentisk lederskab.

THE LEADING CULTURE

30 min. gratis sparring om kulturledelsesmedarbejderudvikling?

THE LEADING CULTURE

Lederudvikling

Et forløb hos Ghita Meyer Lagouarde sikrer dig: 

  • en personlig sparringspartner og wingman i dit lederjob
  • at du bliver udfordret på dine ambitioner og metoder
  • at du opbygger stærke ledervaner, som fundament for din succes 
P.t. har Ghita venteliste for nye mentorforløb, næste ledige plads er januar 2022.

”Ligefrem Ledelse har hjulpet mig til at italesætte hvem jeg er som leder og som menneske – kort og præcist. Nu hvor jeg har det på plads, så betyder det, at jeg tror på mig selv. Det har bevidstgjort mig om mine værdier og min egen lederstil – en kæmpegave”

Tascha Friis, Supply Chain Manger, 2021

The Leading Culture tilbyder...

 The Leading Culture tilbyder både individuelle lederuddannelser til dig og skræddersyede programmer til organisationer, institutioner og virksomheder.

Vi benytter os af blended learning, hvor hvor vi kombinerer online læring med øvelser, podcasts  og personlig coaching. Altsammen forankret i den enkelte leders hverdag og virkelighed.

Vores vision er, at lederudvikling skal være for alle ledere, ikke blot for de særligt udvalgte “toptalenter”. Arbejdet med blended learning og ud fra den enkelte leders behov gør det muligt for alle ledere at udvikle sig til at være den leder, de gerne vil være. 

Traditionelt set tilbydes lederuddannelse ofte i meget koncentrerede forløb, hvor hverdagen er sat på hold, mens du er på kursus. Når du kommer tilbage på jobbet, bliver du let overmandet af det, der har hobet sig op, mens du var væk. Og så er det nemt at falde tilbage på de vante rutiner og glemme din nye viden.

På vores uddannelser skaber vi en sammenhæng mellem læring, øvelser og podcasts og dit faktiske arbejde. De ugentlige øvelser er integreret i din virkelighed og dit praktiske arbejde. Det betyder, at du bruger din nye viden, indsigt og nye værktøjer direkte i din hverdag.

Vores uddannelser tager udgangspunkt i The Leading Cultures Lederskabsmodel – PACE – læs mere længere nede.

Det fungerede pragtfuld. Under coachingen oplevede jeg tillid og en følelse af at føre en samtale med en person man kunne sparre frit med.

Heidi K.
THE LEADING CULTURE

Ligefrem Ledelse

En lederuddannelse til dig, der gerne vil:

  • øge din indflydelse og gennemslagskraft
  • styrke engagementet i dit team
  • træde i karakter som en stærkere og mere autentisk leder
  • skabe resultater og forbedre dine karrieremuligheder

Individuel lederuddannelse

Vores lederuddannelse Ligefrem Ledelse er tilgængelig for alle ledere – både selvstændige og ansatte ledere. 

Uddannelsen retter sig mod dig, der er i dit første lederjob eller dig, som er i et nyt lederjob og gerne vil starte stærkt ud. Du får et uddannelseforløb, der inddrager din personlighed i din ledelse, udvikler din lederstil og giver dig nye værktøjer og kompetencer. Du vil også få styrket din effektivitet og din evne til at eksekvere, så din læring skaber resultater.

Uddannelsesforløbet udbydes både som et online selvstudium og i en certificeret version, hvor du desuden får en personlig coach, som du sparrer med under hele forløbet. 

Vælger du den certificerede version, afsluttes forløbet med en eksamen og certificering. 

Lederprogrammer

Vores lederprogrammer er udviklingsforløb tilpasset hele eller dele af jeres organisation. 

Vi tager udgangspunkt i jeres behov og hvad I gerne vil opnå. Sammen med jer vælger vi hvilke elementer og emner, der skal indgå i jeres program. 

Programmet kan tilpasses, så det naturligt forankres i jeres kultur, strategi og mål.

Fordi vi arbejder med blended learning, hvor vi kombinerer online læring med øvelser og personlig coaching, kan vi sammensætte et dynamisk program, hvor I når ud til alle relevante ledere og medarbejdere. 

I vælger selv jeres løsning, f.eks. hvordan forholdet skal være mellem det, der er fælles onlinetilbud og det, der er personligt og individuelt tilpasset.

THE LEADING CULTURE

Certificering

Vælger du certificering, bliver du eksamineret og certificeret i at udøve lederskab efter The Leading Cultures Lederskabsmodel PACE

”Rigtige godt at starte med PACE-modellen – den der 4-deling er eminent struktureret og overskuelig. Supergod måde at vise opbygning og sammenhæng på uddannelsen.”

Rikke Lykke, Deltager på Ligefrem Ledelse

The Leading Culture

Skab en kultur, hvor I gør ledere, medarbejdere og kunder til ambassadører for jeres vision

Succes

God ledelse er når medarbejderne trives og yder deres bedste. God ledelse skaber succes og resultater.

Kultur

Kultur er virksomhedens urkraft. Kultur er både hårde og bløde værdier.

Fleksibilitet

Effektiv træning og uddannelse er integreret og fleksibel, så den tager udgangspunkt i og tilpasses den enkeltes hverdag. 

Vision

Lederuddannelse kan ikke stå alene – den skal være forankret i kultur, strategi og mål.

Vil du inspireres og opdateres?

Tilgængeligt over alt

Uanset, hvor i verden dine ledere er, kan alle følge det samme program og være en del af et fælles netværk.