Deltag i konkurrencen om en plads på Lederuddannelsen Ligefrem Ledelse!

Du kan tage uddannelsen ved siden af dit fuldtidsjob.

Med Ligefrem Ledelse får du en gennem-testet lederuddannelse, der klæder dig på til lederjobbet.

Ligefrem Ledelse giver dig:

Tydelig lederprofil

Uddannelsen stiller skarpt på dig som person. Du arbejder målrettet med at gøre din ledelse personlig og i overensstemmelse med dine værdier.

Lederværktøjer, der gør din hverdag lettere

På uddannelsen arbejder du med at opbygge sunde og effektive ledervaner og værktøjer, der vil hjælpe dig i dit lederjob resten af livet.

Personligt ledelsesgrundlag

Du udarbejder dit eget personlige ledelses-grundlag. Du sætter ord på din lederstil og lærer at markedsføre og sælge dig selv som leder.

Er du super klar til at deltage?

Så book din plads på vores hjemmeside.

Køber du nu, får du 20% rabat
Din investering er 3.995 kr. inkl. moms
Normalpris er 4.994 kr. inkl. moms, dvs. du sparer næsten 1.000 kr. 
Brug rabatkode LEDER2021 – rabatten udløber 30. august 2021

Vinder du konkurrencen, får du pengene retur.

Tidligere deltagere har sagt:

Her er, hvad tidligere deltagere siger om Ligefrem Ledelse

Ligefrem Ledelse har hjulpet mig til at italesætte hvem jeg er som leder og som menneske – kort og præcist.

Nu hvor jeg har det på plads, så betyder det, at jeg tror på mig selv.

Det har bevidstgjort mig om mine værdier og min egen lederstil – en kæmpegave

Det er ikke bare et kursus med en start og en slut – det rækker langt videre, og at definere sit lederskab er en proces der nok aldrig slutter.

Jeg fik nye værktøjer til med mellemrum at kunne opdatere og give mit lederskab et eftersyn

Det at arbejde med sin ledermentalitet – at blive bevidst og træde i karakter – har også hjulpet mig med at få et nyt job

Jeg vil anbefale Ligefrem Ledelse til dig, der har brug for at finde den rigtige retning i forhold til din lederrolle med udgangspunkt i det, du selv vil.

Jeg har fået en bedre og dybere forståelse af mig selv i lederrollen – ikke bare en række værktøjer som alle andre steder. Det har været inspirerende.

Den personlige coaching har virkelig hjulpet mig til at fokusere og sætte retning.

Om The Leading Culture..

Vi udbyder løbende webinars, som er åbne for alle.

The Leading Culture arbejder med lederudvikling og kultur i organisationer.

I vores lederudviklingsforløb vil du opleve ‘blended learning’. Det betyder du kombinerer online læring med øvelser, podcasts  og personlig coaching. Altsammen forankret i din hverdag og virkelighed.

På vores uddannelser skaber du en sammenhæng mellem læring, øvelser og podcasts og dit faktiske arbejde. Dine øvelser er integreret i din virkelighed og dit praktiske arbejde. Det betyder, at du bruger din nye viden, indsigt og nye værktøjer direkte i din hverdag.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere

Ligefrem Ledelse med Sparring & Certificering

Ligefrem Ledelse hjælper dig til at stille skarpt på din personlige lederprofil, dit brand og din identitet som leder. Uddannelsen udbygger og styrker dine ledelsesværktøjer og din evne til at eksekvere.

Uddannelsen retter sig mod dig, der er i dit første lederjob eller dig, som er i et nyt lederjob og gerne vil starte stærkt ud. Det kan også være et godt springbræt til dit første lederjob.

Det er en online-baseret lederuddannelse, der omfatter 4 moduler baseret på The Leading Cultures Lederskabsmodel – PACE. Du kommer med på en rejse, hvor du udvikler og styrker din lederidentitet og kapacitet, så du kan blive den leder, du gerne vil være. 

Forløbet strækker sig over 12 uger og er sammensat af et effektfuldt mix af live online undervisning , podcasts, øvelser og personlig coaching – tilpasset dit lederliv.  

Uddannelsens 4 moduler

 1. 1
  Dit leder DNA - forstå dine personlige præferencer og omsæt dem til styrker

  Modul 1 handler om din personlighed og din motivation for at være leder. 

  Vi er allesammen forskellige. Du bliver en stærkere og mere autentisk leder, hvis du har god selvindsigt og forstår, hvad der er din drivkraft og hvordan du bedst anvender dine personlige styrker i dit lederskab.

  Modulet indeholder live online undervisning, to podcasts og en række konkrete øvelser, der handler om din motivation og din personlighed:

  1. Hvad er din drivkraft? En podcast med øvelser om din personlige motivation, drivkraft og om din ambition med dit lederskab.
  2. Kend din personlighed. En podcast, hvor der bliver stillet skarpt på personlige egenskaber. Du får inspiration og hjælp til at identificere hvilke personlige karakteristika du tager med ind i lederrollen.

  Efter modulet vil du været afklaret om din personlige drivkraft, dine styrker og svagheder som leder og hvordan du skal anvende dem i dit lederskab. 

 2. 2
  Din lederstil – forstå dine ledelsesmæssige virkemidler og beslut, hvad du vil være kendt for

  Modul 2 handler om din lederidentitet og dit brand som leder. Hvad vil du gerne være kendt for?

  Til jobsamtaler og interviews kan du opleve at blive spurgt til din lederstil. Det spørgsmål kan være svært at svare på. Når du har gennemført modul 2, er du ikke længere i tvivl. Modul 2 hjælper dig til at blive afklaret om din  lederstil. 

  Modulet indeholder live online undervisning og 3 podcasts med tilhørende øvelser:

  1. Find din lederstil. En podcast, der med udgangspunkt i seks succesfulde ledere fra den virkelige verden, sætter ord på deres lederstil. Podcasten og de tilhørende øvelser giver dig indsigt i og forståelse for, hvordan ledelse er kan eksekveres vidt forskelligt. Du får inspiration til at sætte ord på din egen ledelsesstil.
  2. Få andre til at følge dig. En podcast med øvelser om, hvordan du får andre mennesker til at følge dig som leder. 
  3. Dilemmaer. En podcast med øvelser om typiske lederdilemmaer og hvordan forskellige ledertyper kan vælge at håndtere dilemmaerne. 

  Efter modulet vil du været afklaret med din lederstil og du vil være mere bevidst om, hvordan du kan og vil eksekvere din ledelse.

  Øvelserne hjælper dig til at få stillet helt skarpt på hvad du ønsker skal være din lederstil og hermed også hvilket lederbrand, du ønsker at opbygge. 

 3. 3
  Dine ledervaner – lær at mestre værktøjer, som giver dig luft og overblik

  Modul 3 handler om dine værktøjer og redskaber som leder. 

  Ved at lære at mestre konkrete værktøjer, bliver du mere sikker i din eksekvering som leder. Når du bruger værktøjerne i din hverdag, opbygger du erfaring og skaber struktur i dit lederliv. Det betyder, at du bliver sikker og effektiv. I praksis betyder det også, at du kommer til at skabe bedre resultater, øge dit overblik og få et mere afbalanceret lederliv. 

  Modulet indeholder live online undervisning og 3 podcasts med tilhørende øvelser:

  1. Struktur i lederjobbet. En podcast med øvelser om struktur, overblik og effektivitet i dit daglige arbejde.
  2. Det gode møde. En podcast med øvelser om din daglige ledelse i mødet med andre mennesker. Podcasten giver indblik og redskaber til at skabe gode og effektive møder, hvor du træder i karakter, som den leder du gerne vil være
  3. Få mere tid - Deleger. En podcast med øvelser, som giver dig konkrete metoder til delegering. Teknikker, som gør, at du kan skabe mere tid og luft i dit lederliv.

  Efter modulet er du klædt på til at eksekvere dit lederjob på en effektiv og professionel måde.

  Gennem konkrete øvelser får du frigjort tid, så du får mere balance i dit lederliv og overskud til at være tilstede og nærværende. 

 4. 4
  Omsæt ord til handling – definer dit lederskab og omsæt dine planer til resultater

  Modul 4 handler om hvordan du eksekverer dit lederskab. Det er ikke nok, at du kan, du skal også få det gjort.

  Din eksekvering er dit lederskab i praksis. Måden du hver dag praktiserer din ledelse på. 

  Modulet introduceres med live online undervisning, som følges op af øvelser, hvor du arbejder med dit personlige ledelsesgrundlag og hvordan du eksekverer dit lederskab.

  Modulet afsluttes med en live online undervsining, hvor vi afrunder  uddannelsesforløbet og taler om, hvordan du kan arbejde videre med dit lederskab

  Har du valgt uddannelsen med certificering?

  Så har du desuden et personligt coachingforløb, som hjælper dig til effektivt og kraftfuldt at eksekvere dit lederskab.

  Og du afslutter uddannelsen med en certificering i form af en mundtlig prøve, hvor du præsenterer dit personlige ledelsesgrundlag og PACE-modellen. 

   

Ofte stillede spørgsmål

 1. Hvordan fungerer online uddannelsen?

  Du får tilsendt en email med login til din uddanelsesportal. 

  Du får for hvert modul tilsendt email med direkte link til modulets podcasts, øvelser og evt. andet uddannelsesmateriale. 

  Hvert modul starter op med live undervisning på teams eller som webinar, hvor du kan stille spørgsmål til dine undervisere.

  Derefter er kurset baseret på podcasts og ugentlige øvelser, som du har adgang til via det link, du har modtaget.

  Har du valgt Ligefrem Ledelse med Sparring & certificering, har du en personlig coachingsamtale efter hvert modul. Vi taler om din udvikling og det, du har lært. 

 2. Hvordan fungerer live undervisning?

  Hvert modul starter op med undervisning på et live webinar eller teams, hvor du kan stille spørgsmål til dine undervisere.

  Du får tilsendt et link med direkte adgang til live undervisningen.

  Undervisningen optages og bliver tilgængelig på din   uddannelsesportal, så du kan se det (igen) senere. Optagelserne er tilgængelige så længe din uddannelse løber.

  Har du ikke mulighed for at deltage til live undervisning, kan du se optagelsen bagefter.

 3. Hvordan fungerer ventelisten?

  Tilmelder du dig ventelisten får du besked, når vi åbner for et nyt hold på uddannelsen.

  Står du på vores venteliste får du mulighed for at tilmelde sig uddannelsen før den annonceres officielt. Du har derfor større chance for at få en plads, hvis du skriver dig på vores venteliste.  

  Du er ikke forpligtet til at købe deltagelse på uddannelsen. Hvis  holdet er overbooket, kan vi heller ikke garantere en plads. Står du på venteliste, har du naturligvis prioritet og er blandt de første, som får besked når der åbnes for tilmelding.

 4. Er der meget teori i uddannelsen?

  Nej. Uddannelsen tager først og fremmest udgangspunkt i din hverdag som leder. Uddannelsen er  praktisk orienteret og træner dig i, hvordan du mest effektfuldt eksekverer din ledelse. 

  Alle øvelser er tilrettelagt, så du løser opgaver, der direkte retter sig mod dit job. Du ser således resultater i din hverdag med det samme, når du gennemfører øvelserne.

  Tidligere deltagere har netop fremhævet det som et stærkt element i uddannelsen, at du arbejder med din ledelse i praksis.

 5. Hvilke ledere retter uddannelsen sig mod?

  Uddannelsen retter sig mod ledere, der gerne vil udvikle sit lederskab. 

  Det kan både være dig, der er i dit første lederjob eller dig, som er i et nyt lederjob og gerne vil starte stærkt ud. Eller hvis du gerne vil have personlig udvikling i dit nuværende job.

  Vi har også haft deltagere som med succes har benyttet uddannelsen som afsæt for at lande deres første lederjob.

  Uddannelsen retter sig bredt mod ledere i det private, det offentlige, selvstændige,  og frivillige organisationer idet den tager sit udgangspunkt i den enkelte leder. 

 6. Kan man tage uddannelsen, hvis man ikke er leder endnu?

  Ja, det kan du godt - det kan faktisk være en god forberedelse til dit første lederjob. Men du vil naturligvis få mest ud af øvelserne, hvis du allerede har lederopgaver.

  Vi har  haft deltagere som med succes har benyttet uddannelsen som afsæt for at lande deres første lederjob.

  Det kan også være relevant, hvis du har et job med mere uformel ledelse og projektledelse, hvor du kan træne og udvikle dine lederkompetencer. 

  En del af den læring, du opnår,  vil også kunne anvendes i andre sammenhænge, hvor du skal lede eller koordinere. 

 7. Hvordan downloader man uddannelsesmaterialet?

  Du får tilsendt et link, som giver dig adgang til dit uddannelsesmateriale, når du logger på din uddannelsesportal.

  Her finder du alt inkl. optageleser af liveundervsiningen, podcasts, øvelser og andet relevant uddannelsesmateriale. 

 8. Kan jeg følge uddannelsen, mens jeg er på farten?

  Du kan følge din uddannelse uanset hvor du befinder dig - så længe du har adgang til internettet.

  Du kan eks. lytte til podcasts, mens du kører bil, bus eller tog. 

   

 9. Hvordan sker certificeringen?

  Vælger du Ligefrem Ledelse med Sparring & Certificering, skal du efter hvert modul indsende korte, skriftlige opgaver, hvor du svarer på konkrete spørgsmål. Spørgsmålene linker til de øvelser, du har gennemført undervejs.

  Som afslutning på uddannelsen har vi mundtlig prøve, hvor du præsenterer dit personlige ledelsesgrundlag og PACE-modellen. 

  Certificeringen tager udgangspunk i en samlet vurdering af dine skriftlige afleveringer,  din udvikling på kurset og den mundtlige prøve.

  Resultatet er enten bestået eller ikke bestået. Består du ikke certificeringen, kan du gratis gentage certificeringssamtalen en ekstra gang. 

  Du modtager et certifikat som bevis på at du har bestået.

 10. Hvad bliver jeg certificeret i?

  Du bliver du certificeret i The Leading Cultures Lederskabsmodel PACE. 

  Det betyder du kan udøve og udvikle dit lederskab i overenstemmelse med de 4 elementer i PACE Lederskabsmodellen - Personlighed, Aftryk, Kompetencer og Eksekvering.

  Du vil også kunne arbejder med PACE som udgangspunkt for at udvikle andre.

 11. Hvad hvis jeg kommer bagud?

  Du vælger selv, hvornår du lyttet til podcasts og laver øvelserne.

  Live undervisningen foregår på bestemte tidspunkter, som du kender ved tilmelding. Så har du mulighed for at planlægge og sætte tid af i din kalender.

  Er du forhindret i at deltage i live, vil det være optaget, så du kan se det på et andet tidspunkt. Optagelserne er tilgængelige så længe din uddannelse løber.

  Har du valgt Ligefrem Ledelse med Sparring & Certificering, er der en personlig coachingsamtale efter hvert modul. Der er også deadlines for aflevering af den skriftlige opgave efter hvert modul.

  Hvis du få problemer med at overholde tidsplanen, så tag straks kontakt, så vi kan finder en løsning sammen.

  Du skal gennemføre de personlige samtaler og aflevere alle opgaver for at kunne opnå certificering. 

 12. Hvad hvis jeg har spørgsmål undervejs?

  Du har mulighed for at stille spørgsmål direkte til live undervisningen.

  Kan du ikke være med  live, er du  naturligvis altid velkommen til at skrive til os inden, hvis du har spørgsmål, du gerne vil have vi tager op.

  Hvis du har valgt Ligefrem Ledelse med Sparring & Certificering, kan du også kontakte din personlige mentor, hvis du har spørgsmål.

  Har du spørgsmål inden du beslutter dig for at tilmelde dig uddannelsen? Så  book en gratis infosamtale under "Kontakt" og få svar.

 13. Er underviserne tilgængelige under kurset?

  Ja. Både Ane Jægersborg og Ghita Meyer Lagouarde arbejder aktivt med alle kursister under uddannelsen.

  Vi er tilgængelige til live undervisningen og på mail, hvis du har spørgsmål.