Ligefrem Ledelse Lederuddannelse

Næste hold

Tilmeld dig ventelisten og få besked næste gang vi åbner hold.

Tilmelding

Du kan skrive dig på venteliste her.

Blended learning

Online-baseret med live undervisning, podcasts, e-bog, øvelser og individuel coaching.

Varighed

Forløb over 9-12 uger.

THE LEADING CULTURE

Ligefrem Ledelse med coaching og certificering

En lederuddannelse til dig, der gerne vil:

 • øge din indflydelse og gennemslagskraft
 • styrke engagementet i dit team
 • træde i karakter som en stærkere og mere autentisk leder
 • skabe resultater og forbedre dine karrieremuligheder

Efter kurset er du:

 • afklaret og tydelig i din lederstil
 • autentisk i din ledelse, fordi du bruger din personlighed
 • mere tilgængelig, fordi du har frigjort tid
 • selvsikker i brug af centrale ledelsesværktøjer 
 • stærk i eksekveringen af din ledelse
 • Ligefrem Ledelse - Online lederuddannelse Online lederuddannelse inkl. live webinar, podcasts og tilhørende øvelser, du laver med udgangspunkt i din hverdag
 • Kr 3 995
 • eksklusiv moms

  30 dages fortrydelsesret efter opstart

   

  9 ugers forløb

  Online Kursus

  5 live undervisninger via webinar inkl. mulighed for spørgsmål

  8 Podcasts om ledelse med tilhørende øvelser, som udvikler dit lederskab

  Guide til udarbejdelse af personligt ledelsesgrundlag

   E-bog med øvelser

 •  
 • Ligefrem Ledelse med coaching og certificering Online lederuddannelse suppleret med et personligt coachingforløb og afsluttende certificering
 • Kr 15 900
 • eksklusiv moms

  30 dages fortrydelsesret efter opstart

   

  12 ugers forløb

  Online Kursus

  5 live undervisninger via webinar inkl. mulighed for spørgsmål

  8 Podcasts om ledelse med tilhørende øvelser, som udvikler dit lederskab

  Guide til udarbejdelse af personligt ledelsesgrundlag

   E-bog med øvelser

   

  Personlig coaching og Certificering

  Indledende personlig afklaringssamtale

  Din egen mentor gennem hele forløbet

  Lille skriftlig opgave efter hvert modul

  4 personlige coachingsamtaler med sparring om dine skriftlige opgaver

  Personligt ledelsesgrundlag

  Certificering baseret på personlig samtale

   

  Uddannelsen har begrænset antal pladser

 • Udvidet Mentorforløb Ligefrem Ledelse med coaching og afsluttende certificering suppleret med et udvidet mentorforløb & Executive Feedback Exercise
 • Fra Kr 49 500
 • eksklusiv moms

  30 dages fortrydelsesret efter opstart

   

  16 ugers forløb

  Online Kursus 

  5 live undervisninger via webinar inkl. mulighed for spørgsmål

  8 Podcasts om ledelse med tilhørende øvelser, som udvikler dit lederskab

  Guide til udarbejdelse af personligt ledelsesgrundlag

   E-bog med øvelser

   

  Personlig coaching og Certificering

  Indledende personlig afklaringssamtale

  Din egen mentor gennem hele forløbet

  Lille skriftlig opgave efter hvert modul

  4 personlige coachingsamtaler med sparring om dine skriftlige opgaver

  Personligt ledelsesgrundlag

  Certificering baseret på personlig samtale

   

  Personligt mentorforløb inkl.:

  Udvidet Coachingforløb

  5 supplerende coachingsamtaler, baseret på klippekortsordning. Klippekortet er gyldigt i 12 måneder.

   

  EFE*  Executive Feedback Exercise

  The Leading Culture gennemfører interviews med din direkte leder, 1 lederkollega/peer og 2 af dine medarbejdere. Formålet er, at evaluere dine styrker og udviklingsområder. Øvelsen afsluttes med en personlig samtale, hvor vi laver en fremadrettet lederudviklingsplan.

   

  Workshop

  3 timers workshop med din ledergruppe eller afdeling. Tilrettelægges i samarbejde med dig og ud fra dine ønsker. Formålet er, at udvikle dig som leder og udvikle jeres afdeling i forhold til jeres unikke mål og udfordringer.

   

  Mentorforløbet åbner kun få pladser hver sæson.

  Optagelse sker efter personlig samtale.

 •  

Ligefrem Ledelse med coaching og certificering

Ligefrem Ledelse hjælper dig til at stille skarpt på din personlige lederprofil, dit brand og din identitet som leder. Uddannelsen udbygger og styrker dine ledelsesværktøjer og din evne til at eksekvere.

Uddannelsen retter sig mod dig, der er i dit første lederjob eller dig, som er i et nyt lederjob og gerne vil starte stærkt ud.

Det er en online-baseret lederuddannelse, der omfatter 4 moduler baseret på The Leading Cultures Lederskabsmodel – PACE. Du kommer med på en rejse, hvor du udvikler og styrker din lederidentitet og kapacitet, så du kan blive den leder, du gerne vil være. 

Forløbet strækker sig over 12 uger og er sammensat af et effektfuldt mix af webinarer, podcasts, øvelser og personlig coaching – tilpasset dit lederliv.  

Uddannelsens 4 moduler

 1. 1
  Dit leder DNA - forstå dine personlige præferencer og omsæt dem til styrker

  Modul 1 handler om din personlighed og din motivation for at være leder. 

  Vi er allesammen forskellige. Du bliver en stærkere og mere autentisk leder, hvis du har god selvindsigt og forstår, hvordan du bedst anvender dine personlige styrker i dit lederskab.

  Modulet indeholder et webinar, to podcasts og en række konkrete øvelser, der handler om din motivation og din personlighed:

  1. Hvad er din drivkraft? En podcast med øvelser om din personlige motivation, drivkraft og om din ambition med dit lederskab.
  2. Kend din personlighed. En podcast, hvor der bliver stillet skarpt på personlige egenskaber, og hvor du får inspiration til at identificere dine personlige karakteristika som leder.

  Efter modulet vil du været afklaret om din personlige drivkraft, dine styrker og svagheder som leder og hvordan du skal anvende dem i dit lederskab. 

 2. 2
  Din lederstil – forstå dine ledelsesmæssige virkemidler og beslut, hvad du vil være kendt for

  Modul 2 handler om din lederidentitet og dit brand som leder.

  Til jobsamtaler og interviews kan du opleve at blive spurgt til din lederstil. Det spørgsmål kan svært at svare på, men når du har gennemført modul 2, er du ikke længere i tvivl. Modul 2 hjælper dig til at blive afklaret om din  lederstil. 

  Modulet indeholder et webinar og 3 podcasts med tilhørende øvelser:

  1. Find din lederstil. En podcast, der med udgangspunkt i seks succesfulde ledere fra den virkelige verden, sætter ord på deres lederstil. Podcasten og de tilhørende øvelser giver dig indsigt i og forståelse for, hvordan ledelse er kan eksekveres vidt forskelligt, og du får inspiration til at sætte ord på din egene ledelsesstil.
  2. Få andre til at følge dig. En podcast med øvelser om, hvordan du får andre mennesker til at følge dig som leder. 
  3. Dilemmaer. En podcast med øvelser om typiske dilemmaer, du kommer til at stå i som leder - og hvordan forskellige ledertyper kan vælge at håndtere dilemmaerne. 

  Efter modulet vil du været afklaret om din lederstil og du vil være mere bevidst om, hvordan du kan og vil eksekvere din ledelse.

  Øvelserne hjælper dig til at få stillet helt skarpt på hvad du ønsker skal være din lederstil og hermed også hvilket lederbrand, du ønsker at opbygge. 

 3. 3
  Ledervaner – lær at mestre værktøjer, som giver dig luft og overblik

  Modul 3 handler om dine værktøjer og redskaber som leder. 

  Ved at lære at mestre konkrete værktøjer, bliver du mere sikker i din eksekvering som leder. I takt med, at du bruger værktøjerne i din hverdag, opbygger du både erfaring og struktur i dit lederliv. Det betyder, at du bliver sikker og effektiv. I praksis betyder det også, at du kommer til at skabe bedre resultater, øge dit overblik og få et mere afbalanceret lederliv. 

  Modulet indeholder et webinar og 3 podcasts med tilhørende øvelser:

  1. Struktur i lederjobbet. En podcast med øvelser om struktur, overblik og effektivitet i dit daglige arbejde.
  2. Det gode møde. En podcast med øvelser om din daglige ledelse i mødet med andre mennesker. Podcasten giver indblik og redskaber til at skabe gode og effektive møder, hvor du træder i karakter, som den leder du gerne vil være
  3. Få mere tid - Deleger. En podcast med øvelser, som giver dig konkrete metoder til delegering. Teknikker, som gør, at du kan skabe mere tid og luft i dit lederliv.

  Efter modulet er du klædt på til at eksekvere dit lederjob på en effektiv og professionel måde.

  Gennem konkrete øvelser får du frigjort tid, så du får mere balance i dit lederliv og overskud til at være tilstede og nærværende. 

 4. 4
  Omsæt ord til handling – definer dit lederskab og omsæt dine planer til resultater

  Modul 4 handler om hvordan du eksekverer dit lederskab. Det er ikke nok, at du kan, du skal også få det gjort.

  Din eksekvering er dit lederskab i praksis. Måden du hver dag praktiserer din ledelse på. 

  Modulet introduceres med et webinar, som følges op af øvelser, hvor du arbejder med eksekvering af dit lederskab og formulering af dit personlige ledelsesgrundlag.

  Modulet afsluttes med et webinar, hvor vi afslutter uddannelsesforløbet og taler om hvordan du kan arbejde videre med din lederskab

  Har du valgt uddannelsen med certificering, vil du desuden have et personligt coachingforløb, som vil hjælpe dig til effektivt og kraftfuldt at eksekvere dit lederskab.

  Derudover får du en mundtlig eksamen, hvor vi gennemgår de skriftlige afleveringer, som du har lavet efter hvert modul, og din udvikling i løbet af uddannelsen. 

CERTIFICERING

Vælger du certificering, bliver du eksamineret og certificeret i at udøve lederskab efter The Leading Cultures Lederskabsmodel PACE

Sæt turbo på din udvikling og kombiner lederuddannelsen med et personligt coachingforløb

Du får et uddannelseforløb, der inddrager din personlighed i din ledelse, udvikler din lederstil og giver dig nye værktøjer og kompetencer. Du vil også få styrket din effektivitet og din evne til at eksekvere.

Hvis du vil fastholde fokus og opfølgning på din udvikling efter uddannelsen, kan du med fordel vælge et personligt coachingforløb der tilrettelægges som en del af uddannelsen.

Ligefrem Ledelse

Uddannelsen tager udgangspunkt i din hverdag, og du får ugentlige øvelser, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde

Ofte stillede spørgsmål

 1. Hvordan fungerer online uddannelsen?

  Du får tilsendt en email med login til din uddanelsesportal. 

  Du får for hvert modul tilsendt email med direkte link til modulets podcasts, øvelser og evt. andet uddannelsesmateriale. 

  Hvert modul starter op med et undervisning på live webinar, hvor du kan stille spørgsmål til dine undervisere.

  Derefter er kurset baseret på podcasts og ugentlige øvelser som du finder med det link du har modtaget.

  Har du valgt Ligefrem Ledelse med coaching og certificering, har du en personlig coachingsamtale efter hvert modul. Vi taler om det du har lært og din udvikling. Du booker selv tid direkte i vores online bookingsystem.

 2. Hvordan fungerer live undervisning?

  Hvert modul starter op med undervisning på et live webinar, hvor du kan stille spørgsmål til dine undervisere.

  Du får tilsendt et link til webinaret.

  Undervisningen optages og gemmes efterfølgende i vores online uddannelsesportal, så du kan se det igen senere. Optagelserne er tilgængelige så længe din uddannelse løber.

  Har du ikke mulighed for at deltage til live undervisning, kan du se optagelsen bagefter.

 3. Hvordan fungerer ventelisten?

  Tilmelder du dig ventelisten får du besked, næste gang vi åbner for et hold på uddannelsen.

  Står du på vores venteliste får du mulighed for at tilmelde sig uddannelsen før uddannelsen annonceres officielt. Du har derfor større chance for at få en plads, hvis du skriver dig på vores venteliste.  

  Du er ikke forpligtet til at købe deltagelse på uddannelsen. Hvis  holdet er overbooket, kan vi heller ikke garantere en plads. Står du på venteliste har du naturligvis prioritet og er blandt de første, som får besked om at der åbnes for tilmelding.

 4. Er der meget teori i uddannelsen?

  Nej. Uddannelsen tager først og fremmest udgangspunkt i din hverdag som leder. Uddannelsen er  praktisk orienteret og træner dig i, hvordan du mest effektfuldt eksekverer din ledelse. 

  Alle øvelser er tilrettelagt, så du løser opgaver, der direkte retter sig mod dit job. Du ser således resultater i din hverdag med det samme, når du gennemfører øvelserne.

 5. Hvilke ledere retter uddannelsen sig mod?

  Uddannelsen retter sig mod ledere, der gerne vil udvikle sit lederskab. 

  Det kan både være dig, der er i dit første lederjob eller dig, som er i et nyt lederjob og gerne vil starte stærkt ud. Eller hvis du gerne vil have personlig udvikling i dit nuværende job.

  Uddannelsen retter sig bredt mod ledere i det private, det offentlige, selvstændige,  og frivillige organisationer idet den tager sit udgangspunkt i den enkelte leder. Fokus er på ledere med ansvar for administration, salg- og kundeservice samt ledere for specialister og akademikere.

 6. Kan man tage uddannelsen, hvis man ikke er leder endnu?

  Ja, det kan du godt - det kan faktisk være en god forberedelse til dit første lederjob. Men du vil naturligvis få mest ud af øvelserne, hvis du allerede har lederopgaver.

  Det kan også være relevant, hvis du har et job med mere uformel ledelse og projektledelse, hvor du kan træne og udvikle dine lederkompetencer. 

  En del af den læring, du opnår,  vil også kunne anvendes i andre sammenhænge, hvor du skal lede eller koordinere. 

 7. Hvordan downloader man uddannelsesmaterialet?

  Du får tilsendt et link, som giver dig adgang til dit uddannelsesmateriale, når du logger på din uddannelsesportal,   Her finder du alt  materialet inkl. podcasts, øvelser og andet relevant uddannelsesmateriale. 

 8. Kan jeg følge uddannelsen mens jeg er på farten?

  Du kan følge din uddannelse uanset hvor du befinder dig - så længe du har adgang til internettet.

  Du kan eks. lytte til podcasts, mens du kører bil, bus eller tog. 

   

 9. Hvordan sker certificeringen?

  Vælger du Ligefrem Ledelse med coaching og certificering, skal du efter hvert modul indsende korte, skriftlige opsummeringer, hvor du svarer på konkrete spørgsmål. Spørgsmålene linker til de øvelser, du har gennemført undervejs.

  Som afslutning på uddannelsen har vi en samtale, hvor vi gennemgår dine skriftlige afleveringer og din udvikling på kurset. 

  Certificeringen resulterer i enten bestået eller ikke bestået. Består du ikke certificeringen, kan du gratis gentage certificeringssamtalen en ekstra gang. 

 10. Hvad bliver jeg certificeret i?

  Du bliver du certificeret i The Leading Cultures Lederskabsmodel PACE. 

  Det betyder du kan udøve og udvikle dit lederskab i overenstemmelse med de 4 elementer i PACE Lederskabsmodellen - Personlighed, Aftryk, Kompetencer og Eksekvering.

 11. Hvad hvis jeg kommer bagud?

  Du vælger selv hvornår du lyttet til podcasts og laver øvelserne.

  Live webinarne foregår på bestemte tidspunkter, som du får besked om inden forløbet starter. Så har du mulighed for at planlægge og sætte tid af i din kalender.

  Er du forhindret i at deltage i et webinar vil det være optaget, så du kan se det på et andet tidspunkt. Webinarene er tilgængelige så længe din uddannelse løber.

  Har du valgt Ligefrem Ledelse med coaching og certificering er der en coachingsamtale efter hvert modul. Der er også deadlines for aflevering af skriftligt materiale i løbet af kurset.

  Hvis du få problemer med at overholde tidsplanen finder vi en løsning sammen.

  Du skal gennemføre samler og afleveringer for at opnå certificering. 

 12. Hvad hvis jeg har spørgsmål undervejs?

  Du har mulighed for at stille spørgsmål direkte på vores live webinars.

  Og du er naturligvis altid velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål undervejs.

  Hvis du har valgt Ligefrem Ledelse med coaching og certificering, kan du også kontakte din personlige mentor, hvis du har spørgsmål.

  Har du spørgsmål inden du beslutter dig for at tilmelde dig uddannelsen er du altid velkommen til at booke en gratis infosamtale under "Kontakt"

 13. Er underviserne tilgængelige under kurset?

  Ja. Både Ane Jægersborg og Ghita Meyer Lagouarde arbejder aktivt med alle kursister under kursusforløbet.

  Vi er tilgængelige på live webinar og på mail, hvis du har spørgsmål.

For virksomheder

Vi tilbyder at sætte uddannelsesprogrammer op for virksomheder, så i sikrer, at jeres ledere har de bedste muligheder for success.

Book et gratis informationsmøde for at høre mere om jeres muligheder.