Onboarding af nye ledere og medarbejdere

Hvordan byder I nye medarbejdere velkommen?

Ved at sikre en god og velforberedt onboarding af nye ledere og medarbejdere, kan I opnå mange fordele:

 • hjælpe den nye kollega til at forstå og aktivt arbejde med udgangspunkt i jeres kultur, strategi og mål
 • afkorte den tid, der går før den nye kollega bidrager med resultater
 • fjerne usikkerhed og frustration og reducere risiko for fejl
 • motivere og engagere både eksisterende medarbejdere og den nye kollega
 • få størst mulig glæde af de nye vinkler og input, jeres nye kollega kan bidrage med

I Danmark har vi tradition for mange jobskifte i løbet af vores arbejdsliv. Faktisk er vi i europæisk sammenhæng nogle af dem, der oftest skifter job. I 2018 blev 3 ud 10 stillinger besat med en ny medarbejder, jf. Dansk Arbejdsgiverforening. Det understreger vigtigheden af have et godt program for onboarding.

Vi er ofte rigtig gode til at sige pænt farvel til medarbejdere, som rejser. Men hvor gode er vi egentlig til at byde nye medarbejdere velkommen?

Hvordan sikrer I en ordentlig introduktion til jeres organisations mål, kultur og arbejdsmetoder? Og til alt det uskrevne?

Gør jeres medarbejdere til ambassadører for jeres organisation og brand

Sammensæt et sundt og effektivt onboardingprogram tilpasset jeres organisation og behov. Jeres medarbejdere er jeres vigtigste ressource – og ofte de bedste ambassadører for jeres virksomhed og brand.

En amerikansk gallupundersøgelse har vist, at mange medarbejderne ikke forstår, hvad deres virksomhed står for, og hvordan dens brand adskiller sig fra konkurrenternes:

Gallup asked more than 3,000 randomly selected workers to assess their agreement with the statement “I know what my company stands for and what makes our brand(s) different from our competitors.” Surprisingly, only 41% of employees strongly agreed with this statement, while 24% either disagreed or were equivocal. [kilde]

Ved at designe et målrettet onboardingprogram kan I sikre den bedst mulig effekt – både for den nye kollega, eksisterende medarbejdere og virksomheden. I opnår en stejl læringskurve i forhold til forståelsen af jeres kultur, strategi og mål. Det medvirker også til at styrke medarbejderengagementet og fremme, at jeres medarbejdere bliver aktive ambassadører for jeres organisation og brand. 

Hvordan laver I et onboardingprogram?

Mange initiativer kan I selv kickstarte – begynd med at sætte det på agendaen til det næste ledelsesmøde og diskuter, hvordan I selv gerne ville modtages, hvis I var nye medarbejder i jeres egen organisation.  Hvordan passer det med virkeligheden?

Hvis I vil arbejde målrettet med onboarding med udgangspunkt i jeres kultur, strategi og mål, kan vi sammen med jer designe et struktureret program, så I får givet jeres nye medarbejdere den bedst tænkelige start i jeres organisation.

 1. Godt fra start

  Rekrutteringen er gennemført og kontrakten skrevet under. Alle ånder lettede op og vender tilbage til hverdagen. Men det er faktisk først her, det for alvor begynder. Og meget skal være klart og på plads, inden jeres nye kollega træder ind ad døren.

  I ansættelsesforløbet har I naturligvis talt om hvilke forventninger, der er til den nye medarbejder, og I har helt sikkert også talt om kultur, strategi og mål. Men derfra og til at det kommer ind under huden på den nye kollega, er der et godt stykke vej.

  Før jeres organisation får den ønskede gavn af den nye kollega går der et stykke tid – hvor længe afhænger selvfølgelig af mange faktorer. Men et er sikkert: jo hurtigere den nye kollega bliver vel integreret i jeres organisation, jo hurtigere vil alle parter have glæde af det.

 2. Det hårde og det bløde

  En ting er alt det praktiske og det håndgribelige – det er let og enkelt. Eller? Mere end en ny medarbejder har oplevet at møde op med store forventninger og engagementet i top på den første arbejdsdag for at konstatere, at der ikke kunne logges ind på pc’en, stolen manglede eller ingen rigtigt havde tid til at sætte en ind i arbejdsopgaverne.

  Men der er også alt det bløde – og det uskrevne. Medarbejderen kan sikkert læse sig til en masse om kultur, strategi og mål, men hvad betyder det egentlig, når det skal omsættes til medarbejderens hverdag? Og hvad med alt det, som ikke står nogen steder, men som ”alle” ved, fordi det er en del af organisationens (underforståede) kultur?

  Ikke alt kan løses på forhånd, men ved at have et godt onboardingprogram, kan I bruge krudtet på det, som skal håndteres individuelt.

 3. Et program designet til jer

  Med udgangspunkt i jeres kultur, strategi og mål kan vi sammensætte et program, der hjælper jer til at give jeres nye medarbejdere den bedst tænkelige start i jeres organisation. 

  Med anvendelse af blended learning, hvor vi kan kombinere en vifte af metoder til læring, kan et program faciliteres nemt og hurtigt.

  Ved brug af enkle virkemidler som webinarer, video, podcast og e-mail automatisering, kan I hurtigt og effektivt nå ud til mange medarbejdere - også uden for Danmark.

 4. En ny medarbejder er en gave

  Når jeres nye kollega træder ind ad døren handler det selvfølgelig først og fremmest om at få den nye kollega bedst mulig fra start. Medarbejderen skal lære jeres kultur, strategi og mål at kende. Og alt det andet, som det nye job indebærer.

  Men at få en ny medarbejder ind i organisationen er også en fantastisk mulighed for at få nye vinkler og input – og dermed en kilde til nytænkning og udvikling. Alt for mange overser denne helt oplagte mulighed, fordi fokus er på at integrere medarbejderen. Eller det er måske ikke velset, hvis der stilles for mange spørgsmål til ”plejer”?

  Det kan være en god ide at have det som en del af organisationens onboardingprogram at invitere den nye medarbejder til at dele sin tanker og oplevelser. ”Hvad overraskede dig mest?”, ”Hvad ville du lave om, hvis det var dig, der havde ansvaret?” - og flere spørgsmål af denne karakter. Det ville gøre det legitimt – også for de eksisterende medarbejdere – at tale om, hvad der kan gøres anderledes.

THE LEADING CULTURE

The Leading Culture hjælper dig med at designe effektive onboardingprogrammer og udviklende lederprogrammer til din organisation.